Sorteringsvejledning for Erhvervsaffald

I denne affaldshåndbog kan du se, hvordan din virksomheds affald skal sorteres korrekt.

Affaldshåndbogen er en hjælp, for virksomhederne, til at søge informationer om korrekt affaldshåndtering og -bortskaffelse.

En meget stor del af det affald, der produceres i Danmark, kan genbruges. Derfor er det ud fra et miljømæssigt perspektiv fornuftigt at sætte fokus på sortering. Derudover, er det et lovkrav, at alle der producerer affald skal kildesortere affaldet og sikre, at det bliver bortskaffet korrekt.

På de efterfølgende sider vil der være en oversigt over de typiske affaldsfraktioner, virksomheder har samt mulighed for at søge via den branche virksomheden hører under.

Ved at klikke på en af affaldsfraktionerne ledes man videre til en detaljeret beskrivelse af håndtering af den pågældende affaldsfraktion.

Via siden, for plancher, er det muligt at udskrive en planche for typiske affaldstyper, som kan placeres på virksomheden hvor affaldet opstår og håndteres. Plancherne kan tillige være en inspiration til at virksomheden selv laver plancher, specielt tilrettet deres produkter og udtryk.

Den bedste sortering opnår du ved at sortere affaldet ved kilden, altså der hvor det opstår. Husk, der kan spares penge ved at sortere korrekt!

Affaldshåndbogen er et samarbejde mellem kommunerne Fåborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Svendborg, Langeland og Ærø samt deponiet Klintholm I/S.

waff