Svendborg

Vand og Affald sørger for, at du har vand i hanerne og kan komme af med spildevand og affald, så det belaster miljøet mindst muligt.

Et forsyningsselskab som vand og affald skal hvile i sig selv økonomisk og må over en årrække hverken give overskud eller underskud.

I Svendborg er kunderne vant til god service og en professionel håndtering af vand, affald og spildevand. Kunderne kan være trygge ved, at der er rent vand i hanerne, at spildevandet bliver renset, og at affaldet bliver hentet til tiden.

Besøg også vores store genbrugsstationer i Svendborg og Hesselager, der modtager sorteret affald fra virksomheder og private husstande. Pladsen er indrettet, så det er meget enkelt at aflevere alle typer affald til genbrug.